Society of African Journal Editors

Acta Theologica

Resensie Ontvang wat vir vir jou gegee is. Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

Authors: M. Laubscher

Journal: Acta Theologica

BURGER, C. & CILLIERS, A. (Wellington: Bybelkor., 2014) 291pp. ISBN: 978-0-86487-750-5