Society of African Journal Editors

Journal for Juridical Science

To suspend or not to suspend

Authors: M Conradie, J Deacon

Journal: Journal for Juridical Science

For many employers, the suspension of an employee literally amounts to a headache. The question which usually comes to mind is: What do I have to do before I can suspend an employee? This article investigates the nature of the suspension, the courts’ application thereof and makes recommendations on procedural aspects. “Behoort ek my werknemer te skors of nie?”   Vir baie werkgewers is skorsing van ’n werknemer letterlik ’n erge hoofpyn. Die vraag wat gewoonlik ontstaan is: Wat moet ek doen alvorens ek ’n werknemer skors? Hierdie artikel ondersoek die aard van skorsings en die howe se toepassing daarvan en maak sekere prosedurele aanbevelings.