Society of African Journal Editors

South African Journal of Botany

Presented at the ninth annual congress of the South African Association of Botanists, January, 1983(Referate gelewer tydens die jaarliks kongres van die Suid-Afrikaanse Genootskap van Plantkundiges, Januarie 1983)

Authors:

Journal: South African Journal of Botany