Society of African Journal Editors

South African Journal of Sociology

Sociologie van de zotheid; de humor als social verschijinsel

Authors: J.E. Reinders

Journal: South African Journal of Sociology

A1s social verhijnsel is de humor nog weinig door sociologen onderzocht. Toch neemt e. humor all uitlaatlep van sociale spaningen en als een middel tot verzet in de samenleving een grote plaats in, howevel, zoals de schroiver doet, de humor ook en als een middel tot verzet in de samenlaving een grote plaats in, howevel, zoals de schrijver doet, de gelendiken te ondersteunen. VAnuit dit gezichtspunt wordt humor voor revolutionaire doelenden ongeschikt.