Society of African Journal Editors

South African Journal of Sociology

Theorie van de samenleving

Authors: J.E. Reinders

Journal: South African Journal of Sociology

Het doel van dit bock is de behandeling van een aantan nadw verwnte thema's uit de theorestische sociologie waarbij tevens geracht wordt een critische evaluatie te geven van bepaalde, die geformuleerd en ontwikkeld zijn door een aantal schrijvers zijn niet altijd als moderne theoretici worden beschouwd.